Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znaleźć dokumenty archiwalne zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego ?

Gdzie osoba prywatna starająca się o emeryturę, może odnaleźć dokumenty archiwalne zlikwidowanego zakładu pracy, który był przedsiębiorstwem państwowym ?


Odp. : Jeżeli zlikwidowanym zakładem pracy było przedsiębiorstwo państwowe, to jego dokumentację osobowo-płacową powinien przejąć następca prawny lub organ założycielski, albo organ nadrzędny pracodawcy. W przypadku braku następcy prawnego należy zwrócić się do organu założycielskiego albo organu nadrzędnego swojego byłego pracodawcy. Najczęściej byli nimi wojewoda lub właściwy minister, którzy mają obowiązek prawny przejmowania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej po zlikwidowanych lub zniesionych państwowych jednostkach organizacyjnych. Z ww. powodów należy przede wszystkim ustalić jaki organ po likwidacji wskazanej jednostki był zobowiązany do przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przykład : Warszawskie Zakłady Gastronomiczne utworzone na mocy zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 11 maja 1950 roku podlegały Centralnemu Zarządowi Przemysłu gastronomicznego nad którym nadzór sprawował Minister Handlu Wewnętrznego. Obecnie natomiast dokumentacja znajduje się w Ministerstwie Gospodarki zgodnie z informacją podaną w wyszukiwarce przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej Centralnych Archiwów Państwowych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt iż dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia świadectwa pracy i poświadczenia wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu wykonywanej pracy, potrzebne pracownikom do ustalenia wymiaru emerytury w ZUS, zaliczane są do dokumentacji nie archiwalnej (kategoria "B"). W związku z tym posiadają ustalony przez ustawodawcę czasowy okres przechowywania, po którym są niszczone. Obecnie na podstawie art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty umożliwiające ustalenie podstaw wymiaru emerytury należy przechowywać 50 lat. Przed wejściem w życie wskazanych przepisów niestety nie było takich unormowań zatem nie wszystkie dokumenty obecnie można odtworzyć. Lista internetowych baz danych oraz praktyczne wskazówki dla osób poszukujących dokumentacji pracowniczej znajdują się na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych www.archiwa.gov.pl.

Źr. HD:582/2011


Gdzie znaleźć dokumenty archiwalne zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego ? :
Rozmiar pliku : .pdf - 343,1 KB
PDF

Nawigacja po kategoriach
Wszystkie pytania
Jak duży priorytet rząd kładzie na technologie informacyjno-komunikacyjne?